پناه

انواع سگ

سگ ها با آموزش های مختلف در قالب‌های متفاوتی به انسان کمک می‌کنند. قبل از هرچیز و بررسی ابعاد مختلف از این موجود دوست داشتنی میخواهیم به بررسی انواع سگ بپردازیم. سگ های راهنما سابقه استفاده از سگ ها برای کمک به انسان به اواسط قرن شانزدهم میلادی بر می گردد. اولین مدرسه تربیت سگ های راهنما در […]